Haptotherapie

“Jij mag zijn wie je bent en zoals je bent met fouten en gebreken
Om te kunnen worden die je in aanleg bent
Maar zoals je je nog niet kunt vertonen
En je mag het worden op jouw wijze en in jouw uur”

Dr. Anna A.A. Terruwe

Haptotherapie is een persoonsgerichte benaderingswijze waarbij het voelen en de eigen gevoelsmatige beleving centraal staan. Deze begeleiding laat je al voelend ontdekken dat je mag zijn wie je bent en zoals je bent.

Denken en voelen in balans

Middels een combinatie van gesprek, aanraking en ervaren ontdek je wat er werkelijk in je leeft. Je lichaam maakt dit duidelijk. De aanraking kan veel voelbaar maken en daarmee duidelijkheid geven. Signalen van je lichaam kun je gaan herkennen en verstaan. Je kunt aan den lijve ervaren wat er gebeurt wanneer je je afsluit voor een probleem, een klacht, gevoel of de ander. Je voelt hoe je verandert wanneer je je er juist voor openstelt en je er gevoelsmatig mee verbindt en wat dat zou kunnen bijdragen om anders met het probleem of klacht om te gaan. Je wordt je weer bewust welke plaats een probleem of klacht inneemt en leert ontdekken wat jouw eigen vermogens en mogelijkheden zijn hier anders mee om te gaan.

Door weer te durven vertrouwen op wat je eigen gevoel je vertelt en daarnaar te luisteren, kun je duidelijker zijn naar jezelf en naar anderen. Je wordt je meer gewaar van je eigen grenzen. Je ontdekt hoe je ruimte maakt voor jezelf, zodanig dat je daarin de ander kunt ontmoeten zonder jezelf er in te verliezen. Je wordt vrijer en minder gevangen in patronen, in gedachtes, in klachten. Je wordt minder bepaald door de druk vanuit onze maatschappij. Krampachtigheid verandert in meer souplesse. Er ontstaat “ruimte”. Kortom: je hoeft je niet meer aan te passen, maar kunt juist trouw zijn aan jezelf.

Haptotherapie laat je weer ontdekken hoe je vanuit je eigen mogelijkheden keuzes kunt maken die voor jou van belang zijn en echt bij jou passen en zo zelf richting kunt geven aan je leven. Hierbij hoort ook zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen en dragen.

Haptotherapie is soort ontdekkingsreis naar wie je in wezen bent.

Wanneer haptotherapie

Haptotherapie kan zinvol zijn bij allerlei klachten, problemen en vragen zoals:

  • Lichamelijke klachten, waarbij psychische factoren mogelijk een rol spelen, zoals hoofdpijn, nekpijn, hyperventilatie, slaapproblemen, vermoeidheid, eetstoornissen, maar ook bv. snel blessures oplopen;
  • Chronische pijn;
  • Overbelast zijn, burn-out;
  • Weinig zelfvertrouwen hebben, onzekerheid, faalangst, angst;
  • Moeite hebben met aangeven van grenzen;
  • Opnieuw een evenwicht vinden na een ingrijpende gebeurtenis;
  • ‘Niet lekker in je vel zitten’, gevoel van onvrede, ongelukkig zijn;
  • Moeite met intimiteit;
  • Problemen met relaties.

Praktische informatie

De eerste afspraak is een kennismakingsgesprek en intake, waarin we samen je hulpvraag verhelderen en kijken of haptotherpie / haptonomische individuele begeleiding hierbij aansluit.

Tijdens de eerste meer verkennende sessies kun je ervaren wat het voor je kan betekenen om vanuit je gevoel naar je probleem of klacht te kijken. Zo kan er op een andere manier helderheid ontstaan in je problematiek. Op basis van deze ervaring kijken we samen of een vervolg wenselijk, zinvol en mogelijk is.

Een afspraak duurt ongeveer 60 minuten. In de meeste gevallen kun je vanuit de aanvullende zorgverzekering de kosten (deels) vergoed krijgen. Dit is per verzekeraar verschillend en afhankelijk van de polis.

Contact opnemen

Bent u geïnteresseerd in haptotherapie of haptonomische zwangerschapsbegeleiding? Voor meer informatie of een afspraak maken kunt u contact opnemen.